Lansare proiect AnelisPlus 2020

Lansare proiect AnelisPlus 2020

În data de 18 iulie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Cercetării și Inovării și Asociația Anelis Plus au semnat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor; Prioritatea de investiții 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european, contractul de finanțare pentru Proiectul Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de cercetare și educație din România – Anelis Plus 2020.

Cele trei instituții semnatare au fost reprezentate de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb, de domnul Lucian Georgescu, ministrul Cercetării și Inovării, și de domnul Gheorghe Popa, președinte al Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România “Anelis Plus”.

Proiectul de desfășoară în cadrul Acțiunii 1.1.2 – Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la baze de date și publicații științifice, are o durată de 60 de luni, beneficiază de o valoare a maximă a finanțării publice nerambursabile de 186.741.000 lei și de o cofinanțare din partea instituțiilor membre ale Asociației Anelis Plus de 62.247.000 lei.

Anelis Plus 2020 va fi dezvoltat pe 2 componente majore: 

Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de publicații științifice în format electronic, pentru a asigura accesul comunității academice și de cercetare la informații de specialitate, care să permită o documentare exhaustivă; acest tip de documentare este oferit pentru prima dată cercetătorilor români, prin includerea componentei de arhive în cadrul Proiectului Anelis Plus 2020;  

– Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de date/ platforme de reviste științifice în text integral din lume și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național.

Proiectul are ca obiectiv și extinderea accesului și pentru alte instituții publice cu activități în domeniul educației și cercetării.

Anelis Plus 2020 va crește gradul de implicare a mediului de cercetare românesc în rețele de cercetare internaționale specializate, de importanță majoră pentru dezvoltarea viitoare a stiinței și tehnologiei, și va contribui, în același timp, la dezvoltarea infrastructurii informaționale corespunzătoare pentru a sprijini proiectele mari și complexe de cercetare. Proiectul este în conexiune si cu obiectivul referitor la creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE deoarece, prin obiectivele sale și rezultatele așteptate, va crește vizibilitatea cercetării românești și va facilita legături cu structuri de cercetare din mediul internațional.

 

Anunț complet

 

John Doe

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor