Consiliul director

Consiliul Director al Asociației Anelis Plus

Președinte:

Prof. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca

Vicepreședinți:

Dr. Gabriel SOCOLInstitutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei

Alina CROITORUAcademia de Științe Economice București

 Secretar general:

Dr. Dan TIMOTIN, Institutul de Matematică Simion Stoilov al Academiei Române

 Membri:

Conf. Univ. Dr. Liviu Ioan CADARIU-BRĂILOIU, Universitatea Politehnică Timişoara

Dr. Attila BENDEInstitutul Național prntru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca

Dr. Ivona OLARIUBiblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, Iaşi

Dr. Irina Elena CHICAN, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,  București

Dr. Dalia-Simona RUSU PERSICUniversitatea Naţională de Arte George Enescu, Iași

Cristina UNGURUniversitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca

Dr. Mihaela-Cintia COPĂCEANUUniversitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi

 Director Executiv:

Dr. Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară  Mihai Eminescu, Iași

Board Management

Andy R. Lee

Vice Principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

Frankie De Jong

Vice Principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Anne F Jolie

Vice Principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Valencia Robin

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit