Misiune

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociaţia promovează educaţia şi cercetarea ştiinţifică prin proiecte finanţate naţional / internaţional.

Obiectivele Asociaţiei sunt :

 • generarea de soluţii inovative pentru informarea ştiinţifică şi gestionarea resurselor info-documentare electronice, prin desfaşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate naţional şi/sau internaţional;
 • negocierea şi achiziţionarea resurselor electronice de informare şi documentare pentru crearea cadrul informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice, cercetării şi inovării;
 • gestionarea şi asigurarea accesului tuturor membrilor la resursele electronice de informare şi documentare achiziţionate conform optiunilor si contributiei financiare ale acestora;
 • realizarea unui cadru comun de cooperare între comunitatea academică, cea de cercetare ştiinţifică şi biblioteci;
 • promovarea principiilor open access la publicaţiile ştiinţifice româneşti, menţinerea şi dezvoltarea platformei editoriale româneşti;
 • obtinerea şi gestionarea fondurilor necesare achiziţionarii resurselor de informare şi documentare;
 • realizarea şi administrarea unui depozit naţional conţinând informaţie ştiinţifică arhivată provenind din resursele electronice achiziţionate şi din lucrări ştiinţifice ale membrilor Asociaţiei;
 • îndeplinirea rolului de organism consultativ pentru membrii Asociaţiei în ceea ce priveşte producţia editorială ştiinţifică şi oportunitatea achiziţiei unor resurse electronice;
 • promovarea şi susţinerea iniţiativelor privind educaţia, cercetarea ştiinţifică şi formarea profesională de calitate prin derularea de proiecte naţionale/internaţionale;
 • sprijinirea elaborarii şi implementării strategiei de informare şi documentare.
 • participarea la proiecte şi dezvoltarea programelor de cercetare fundamentală şi aplicată şi a programelor de studiu interdisciplinar, la nivelul instituţiilor de învaţământ şi cercetare;
 • dezvoltarea şi administrarea de baze de date şi retele locale şi regionale care să faciliteze activitatea serviciilor şi instituţiilor de cercetare, dezvoltare, educaţie, formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă.